^

 

ARTIKEL

24

ALGEMENE BOUWREGELS

 

 

24.1

Gebouwen dienen binnen een bouwvlak dan wel binnen de aanduiding “bijgebouwen” gebouwd te worden.

 

 

24.2

Hoofdgebouwen dienen, voor zover het woningen betreffen, met een naar de weg gekeerd gevel­vlak in de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak geplaatst te worden.

 

 

24.3

Burgemeester en wethouders kun­nen bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 24.2, ten behoeve van het niet bouwen in de bouwgrens aan de wegzijde van het bouwvlak, indien en voor zover de over­schrij­ding van de betreffende bouwgrens niet meer bedraagt dan 1 m en de terugplaat­sing ten opzichte van die bouwgrens niet meer bedraagt dan 1 m.