^

 

ARTIKEL

29

SLOTREGEL

 

 

 

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Beusichem, Kom.