direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen en bermen;
  • b. voet- en fietspaden;
  • c. voorzieningen voor de waterhuishouding, waterberging, waterzuivering en hemelwaterinfiltratie;
  • d. nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op gronden met de bestemming 'Groen' mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m die ten dienste staan van deze bestemming.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van de gronden geldt dat toepassing van gewasbestrijdingsmiddelen niet is toegestaan.