direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

2.1 Bestaande situatie

De huidige camping is gelegen aan de rand van Eck en Wiel op de overgang van het kleinschalige dorp naar het platteland. De omgeving is karakteristiek voor de Betuwe: dichtbij de rivier op de hoger gelegen gronden van de oeverwallen waar veel fruitteelt aanwezig is. De camping beslaat een gebied van circa 14,3 ha en biedt ruimte aan in totaal maximaal 425 eenheden, voornamelijk stacaravans, maar ook een aantal toeristische standplaatsen en 5 trekkershutten. In de huidige situatie dienen zich de volgende knelpunten en aandachtspunten aan.

Gezondheid en veiligheid

De kampeermiddelen zijn zodanig gesitueerd dat niet wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen (er is minder dan 3 m vrije ruimte tussen een aantal kampeermiddelen; deze maatvoering is afkomstig uit de Handreiking Brandveiligheid kampeerterreinen). De bereikbaarheid voor brandweerauto's is niet op alle terreindelen voldoende (te smalle wegen). Bij sterke regenval staat het terrein blank. Een aantal kampeermiddelen is slecht onderhouden en zeer oud, deze vormen geen gezonde verblijfsaccommodatie meer.

Er wordt op de openbare weg buiten het terrein geparkeerd, dit levert verkeerskundig onveilige situaties op.

Landschappelijke inpassing en inrichting

Langs de meeste zijden van het kampeerterrein is, mede als gevolg van de aanwezigheid van boomgaarden in de omgeving, de landschappelijke inpassing voldoende, behalve aan de noordzijde waar geen randbeplanting is voorzien en de kampeermiddelen vanuit de omgeving zichtbaar zijn. Er is echter niet voorzien in een herkenbare landschappelijke beplanting rondom het terrein. Op het terrein zelf is een zeer dichte structuur van onder meer coniferenhagen aanwezig, waardoor het overzicht ontbreekt en de structuur en de herkenbaarheid van de inrichting tekortschieten.

De camping presenteert zich niet als een kwaliteitsterrein aan de zijde van de weg door het brede asfalt pad en de her en der geparkeerde auto's in de berm.

Collectieve ruimten

Er is voldoende ruimte voor sport en spel. Deze ruimten zijn echter in hoge mate verouderd en voldoen niet aan de hedendaagse kwaliteitseisen van de recreant, dit geldt met name voor het zwembad. De parkeerruimten zijn onvoldoende, dit blijkt onder meer uit het parkeren op de openbare weg.

Standplaatsen en kampeermiddelen

De standplaatsen zijn over het algemeen wel van voldoende grootte, echter de indeling van het terrein in collectieve ruimte en standplaatsen is niet efficiënt en daardoor moeilijk exploiteerbaar. De kwaliteit van veel kampeermiddelen laat te wensen over en de kampeermiddelen zijn voor een deel erg oud. Een deel van de kampeermiddelen is groter dan de in de provincie Gelderland gehanteerde maximale maat van 55 m². Deze situatie is ontstaan als gevolg van het feit dat de voorgaande bestemmingsplannen geen maximale maatvoering kende.

Beheer en exploitatie

Er is een beheerderswoning op het terrein aanwezig, waarvoor bij besluit d.d. 15 februari 1978, nummer 16, bouwvergunning is verleend. Deze woning is sedertdien steeds als bedrijfswoning gebruikt en wordt als zodanig in dit plan positief bestemd. Het binnenkomende en vertrekkende bezoek wordt door middel van een slagboom gereguleerd. De wegenstructuur is zodanig dat niet kan worden rondgereden.

De standplaatsen worden op dit moment verhuurd, de stacaravans zijn in eigendom van particulieren. Een deel van de kampeermiddelen wordt op dit moment permanent bewoond, dit is in strijd met het bestemmingsplan en de kampeervergunning.