direct naar inhoud van 4.2 Leidingen
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

4.2 Leidingen

Normstelling en beleid

Voor planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zakelijke rechtstroken en in bepaalde gevallen ook veiligheidsafstanden. Voor bebouwing onder straalpaden kunnen hoogtebeperkingen gelden.

Onderzoek en conclusie

In het plangebied is een rioolwaterpersleiding aanwezig waarvoor een zakelijk rechtstrook van 5 m geldt. Het plangebied wordt tevens doorkruist door een straalpad. Hiervoor geldt een hoogtebeperking van 78 m boven NAP. De bouwhoogte van de beoogde ontwikkelingen is beperkt en wordt derhalve niet belemmerd door de aanwezigheid van dit straalpad. De leiding en het straalpad zijn op de verbeelding en in de regels opgenomen.