direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied, Recreatieterrein Kalverland, Eck en Wiel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP20100001-vi01

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Een onderzoek naar de financieel-economische haalbaarheid van dit plan heeft uitgewezen dat er bij een traditionele opzet van een bouwgrondexploitatie een positief exploitatieresultaat is te verwachten. De bouwgrondexploitatie wordt echter niet door de gemeente gedaan. Een particuliere ontwikkelaar neemt het plan in ontwikkeling en is ook verantwoordelijk voor de bouwgrondexploitatie. De grond is eigendom van de particuliere ontwikkelaar. De particuliere ontwikkelaar neemt de gebruikelijke exploitatiekosten, waaronder de gecalculeerde plankosten, civiel- en cultuurtechnische kosten, fondsafdrachten en renteverlies, voor haar rekening. Het onderzoek naar de financieel-economische haalbaarheid is onder andere gebaseerd op het bedrijfsplan dat door Bruil Leisure b.v. is opgesteld (zie Bijlage 7). De gezamenlijke afspraken daarover zijn in een accountantsverklaring overlegd. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een planschadeovereenkomst afgesloten omtrent het uitkeren van eventuele planschadevergoedingen. Tevens wordt tussen de gemeente en de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst afgesloten inzake de ontwikkeling. In artikelĀ 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gesteld dat als de kosten anderszins verzekerd zijn, er geen exploitatieplan opgesteld hoeft te worden. De kosten zijn anderszins verzekerd door het afsluiten van de overeenkomst. Het is derhalve niet nodig een separaat exploitatieplan op te stellen. De financieel-economische uitvoerbaarheid is daarmee gewaarborgd zodat het plan kan worden gerealiseerd.