REGELS behorend bij:

 

Bestemmingsplan Buitengebied, Harensestraat 8a in Ommeren (visvijvers)

 

Ommeren

 

Gemeente Buren

 

Status: ontwerp

 

HOOFDSTUK 1

 

Artikel 1.

Artikel 2.

INLEIDENDE REGELS

 

Begrippen

Wijze van meten

 

HOOFDSTUK 2

 

Artikel 3.

 

BESTEMMINGSREGELS

 

Sport

 

HOOFDSTUK 3

 

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

 

ALGEMENE REGELS

 

Anti-dubbeltelbepaling

Algemene gebruiksregels

Algemene aanduidingsregels

Algemene ontheffingsregels

Algemene procedureregels

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 9.

Artikel 10.

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Overgangsrecht

Slotregel