^

 

ARTIKEL

5

ALGEMENE GEBRUIKSREGELS

 

 

 

Tot een gebruik strijdig met de regels van dit bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

a.    gebruik als seksinrichting, escortbedrijf, sekswinkel, smartshop en coffee­shop;

b.    gebruik als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik.