Bestemmingsplan

BUITENGEBIED, BEDRIJVENTERREIN  BUITENWEG , MAURIK

Gemeente Buren

 

Status: vastgesteld 26 juni 2012

 

 

PLANREGELS

 

 

PLANTOELICHTING

 

 

BIJLAGEN TOELICHTING

A.   Verkennend bodemonderzoek Homoet (bedrijventerrein 2e fase) te Maurik (rapportnummer 08-P-275)

B.   Archeologische inventarisatie bureauonderzoek en veldonderzoek ADC Archeoprojecten (rapportnummer 1626)

C.   Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 45120

C.   Proefsleuvenonderzoek Buitenweg

D.   Onderzoek geluid en luchtkwaliteit voor de botenloods aan de Buitenweg te Maurik (projectnummer M10B0420)

E.   Notitie locatie Buitenweg (natuurtoets) van bureau Waardenburg bv  (10-286/11.10440/PauBo)

F.   Watertoets Grontmij (referentienummer 99046830)

G.   brief van 16 maart van GS betreffende goedkeuring aan de aanpassing van de verstedelijkingscontour ten behoeve van het bedrijventerrein Ho­moet

G.   Notitie inventarisatie steenuil 2012