Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIBP20110007-vg01

Artikel 35 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
regels van het bestemmingsplan "Buitengebied, tweede herziening" van de gemeente Buren.