direct naar inhoud van Artikel 4 Anti-dubbeltelregel
Plan: Partiële Herziening, Buitengebied 2008, Markt 11 en Smalriemseweg ong. te Beusichem
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP201200009-on01

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Het bovenstaande geldt niet voor gebouwen die, hoewel tot een complex behorend, op verschillende tijdstippen worden gesticht, mits voor dat complex, indien ineens gebouwd, op grond van het plan bouwvergunning zou moeten worden verleend.