direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
Plan: Partiële Herziening, Buitengebied 2008, Markt 11 en Smalriemseweg ong. te Beusichem
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP201200009-on01

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

6.1 Afwijking

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in dit plan, mits:

  • a. de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, of de mogelijkheden tot het herstel of de ontwikkeling van deze waarden, niet blijvend onevenredig worden geschaad;
  • b. geen strijdigheid ontstaat met de Beleidslijn grote rivieren.
6.2 Nutsvoorzieningen

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van het plan ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor nutsvoorzieningen zoals pompgemalen, verdeel-, regel- of transformatorruimten, telefooncentrales, telefooncellen, geldautomaten en abri's, waarvan de inhoud niet meer bedraagt dan 50 m3 en de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt, alsmede voor lichtmasten en vlaggenmasten met geen grotere hoogte dan 10 meter.