direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene procedureregels
Plan: Partiële Herziening, Buitengebied 2008, Markt 11 en Smalriemseweg ong. te Beusichem
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.BUIBP201200009-on01

Artikel 8 Algemene procedureregels

8.1 Afwijkingsprocedure

Wanneer in de regels van dit plan is bepaald dat Burgemeester en Wethouders bij omgevingsvergunning af kunnen wijken van de bepalingen van het plan, dan mogen het belang, ten behoeve waarvan de bepaling, waarvan kan worden afgeweken, in het plan is opgenomen, en de belangen van derde belanghebbenden door het verlenen van de afwijking niet blijvend onevenredig worden geschaad.

Op de voorbereiding van een besluit tot het bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in dit plan is de procedure als bedoeld in artikel 2.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.

8.2 Wijzigingsprocedure

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging van dit plan is de Uniforme Voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

8.3 Procedure voor nadere eis

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen is de Uniforme Voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.