Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1, Lienden” onder nummer NL.IMRO.0214.BUIPB2010004-on01.
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………………………………
 
 
 
De voorzitter,                                                      De griffier,
………………                                                      ………………