Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 8 Algemene procedureregels

Artikel 8.1 Ontheffing
Wanneer in de regels van dit plan is bepaald dat Burgemeester en Wethouders vrijstelling kunnen verlenen van de bepalingen van het plan, dan mogen het belang, ten behoeve waarvan de bepaling, waarvan vrijstelling kan worden verleend, in het plan is opgenomen, en de belangen van derde belanghebbenden door het verlenen van de vrijstelling niet blijvend onevenredig worden geschaad.
 
Op de voorbereiding van een besluit omtrent het verlenen van een ontheffing van het plan is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
 
Bij het verlenen van ontheffingen is het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 8.2 Nadere eisen
Bij toepassing van de bevoegdheid van het stellen van nadere eisen, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 8.3 Wijziging
Wanneer in de voorschriften van dit plan is bepaald dat Burgemeester en Wethouders het plan, binnen de in de voorschriften opgenomen grenzen, kunnen wijzigen, oefenen zij die bevoegdheid, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, zoveel mogelijk uit in overleg met belanghebbenden en wordt toepassing gegeven aan Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Openbare voorbereidingsprocedure).