Type plan: projectbesluit
Naam van het plan: Buitengebied, Provincaleweg 1. Lienden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.BUIPB20100004-on01

Artikel 9 overige regels

Waar in dit plan wordt verwezen naar wettelijke regelingen, wordt geduid op de wettelijke regelingen zoals die luidde op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;