Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kernen Buren, 1e herziening
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0214.KOMBP20140001-on01