direct naar inhoud van Regels
Plan: Kernen Buren, tweede herziening reparatie Prinses Marijkelaan 32-32a
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.KOMBP20160004-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Inleidende regel

Het bepaalde in:

 • artikel 1 lid 1.2 t/m 1.92;
 • artikel 2 Wijze van meten;

van het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening is van toepassing op dit plan.

Artikel 2 Begrippen

Voor het voorliggend bestemmingsplan zijn daarnaast de volgende begrippen van toepassing.

2.1 plan

het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening reparatie Prinses Marijkelaan 32-32a als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0214.KOMBP20160004-vg01 van de gemeente Buren.

2.2 het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening

het op 30 juni 2015 vastgestelde bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bestemmingsregels

Het bepaalde in:

 • Artikel 6 Centrum
 • Artikel 16 Waarde - Archeologie 4 archeologisch onderzoeksgebied 2
 • Artikel 19 Waarde - Cultuurhistorie

van het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening is van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene regels

Het bepaalde in:

 • Artikel 22 Anti-dubbeltelregeling
 • Artikel 23 Algemene bouwregels
 • Artikel 24 Algemene gebruiksregels
 • Artikel 25 Algemene aanduidingsregels
 • Artikel 26 Algemene afwijkingsregels
 • Artikel 27 Algemene wijzigingsregels

van het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening is van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsregels

Het bepaalde in:

 • artikel 28 Overgangsrecht;

van het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening is van toepassing op dit plan

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Kernen Buren, tweede herziening reparatie Prinses Marijkelaan 32-32a '.