BIJLAGE BIJ DE TOELICHTING

 

Bestemmingsplan Lienden, Groenestraat 8

t.b.v. hoveniersbedrijf

 

Gemeente Buren

 

 

 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

 

ARCHEOLOGISCHE BODEMONDERZOEK

 

FLORA EN FAUNA ONDERZOEK

 

AKOESTISCH ONDERZOEK