direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Lienden, Verbrughweg (voormalig gemeentehuis)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.LIEBP20100002-ON01

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
  • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
  • c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
  • d. bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels

Op of in de in 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. Gebouwen in de vorm van abri's met een bouwhoogte van maximaal 3 m;
  • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:
    • 1. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zoals lichtmasten en verkeers- en verwijsborden, maximaal 10 m bedraagt;
    • 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m bedraagt.