direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene wijzigingsregels
Plan: Lienden, Verbrughweg (voormalig gemeentehuis)
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.LIEBP20100002-ON01

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmings- en bouwgrenzen, voorzover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 10 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot en mits het belang van de waterhuishouding niet onevenredig wordt aangetast en mits vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.