direct naar inhoud van Artikel 6 Water
Plan: Maurik, De Slaag
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.MAUBP20100003-vi01

Artikel 6 Water

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. watergangen;
  • b. andere voorzieningen voor de waterhuishouding, de waterafvoer en de waterberging.
  • c. overkluizingen, onder ander ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - overkluizing', een overkluizing tevens voor verkeersdoeleinden;
  • d. groenvoorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op gronden met de bestemming “Water” mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. overkluizingen ter verbinding van de aangrenzende gronden;
  • b. duikers en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

6.2.2 Bouwwerken
  • a. voor het bouwen van de in lid 6.2.1 sub a genoemde bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 2 meter.
  • b. voor het bouwen van de in lid 6.2.1 sub b genoemde bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 1 meter.