direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene procedureregels
Plan: Maurik, De Slaag
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0214.MAUBP20100003-vi01

Artikel 13 Algemene procedureregels

13.1 Bepaling bij afwijking van het bestemmingsplan

Wanneer in de regels is bepaald dat het bevoegd gezag kan afwijken van de bepalingen van het plan, dan mag het belang ten behoeve waarvan de bepaling waarvan afgeweken kan worden, en de belangen van derde belanghebbenden door de afwijking van het bestemmingsplan niet blijvend onevenredig worden geschaad.

13.2 Wetstoepassing
  • 1. Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.
  • 2. Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.