Bestemmingsplan  BEDRIJVENTERREIN  HOMOET 1e HERZIENING

Gemeente Buren

 

status: ontwerp

 

 

REGELS

 

 

HOOFDSTUK 1

 

Artikel 1.

Artikel 2.

 

INLEIDENDE REGELS

 

Begrippen

Wijze van meten

HOOFDSTUK 2

 

Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.

Artikel 7.

Artikel 8.

 

BESTEMMINGSREGELS

 

Bedrijf

Groen

Verkeer

Water

Waterstaat - Beheerszone

Waterstaat - Waterbergingsgebied

 

HOOFDSTUK 3

 

Artikel 9.

Artikel 10.

Artikel 11.

 

ALGEMENE REGELS

 

Anti-dubbeltelbepaling

Algemene afwijkingsregels

Algemene wijzigingsregels

 

HOOFDSTUK 4

 

Artikel 12.

Artikel 13.

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

 

Overgangsrecht

Slotregel

 

 

BIJLAGE REGELS

 

Bedrijvenlijst

 

 

 

TOELICHTING

 

 

BIJLAGEN TOELICHTING