^

 

ARTIKEL

6.

 

WATER

 

6.1

Bestemmingsomschrijving

 

 

6.1.1

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor watergangen en andere voorzieningen voor de waterhuishouding, de waterafvoer en de waterber­ging.

 

 

6.2

Bouwregels

 

 

6.2.1

Op de in lid 6.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a.    overkluizingen ter verbinding van de aangrenzende gronden;

b.    duikers, stuwen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de bestemming.

 

 

6.2.2

Van de in lid 6.2.1 genoemde bouwwerken mag de bouwhoogte niet meer dan

2 m be­dragen.