Bestemmingsplan  BEDRIJVENTERREIN  HOMOET 1e HERZIENING

Gemeente Buren

 

 

 

BIJLAGEN TOELICHTING

 

 

 

A.   Proefsleuvenonderzoek Bedrijventerrein fase 2 (Homoetsestraat), Maurik, gemeente Buren Archis onderzoekmeldingsnummer 45120

B.   Onderzoek naar geluid en luchtkwaliteit voor bedrijventerrein Homoet te Buren (projectnummer M10B0420)