^

 

                      HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS

 

 

ARTIKEL

24

ANTI-DUBBELTELBEPALING

 

 

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw­plan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.