^

 

ARTIKEL

30

ALGEMENE PROCEDUREREGELS

 

 

30.1

Bepaling bij ontheffing

 

 

 

Wanneer in de regels is bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van de bepalingen van het plan, dan mogen het be­lang, ten behoeve waarvan de bepaling, waarvan ontheffing kan worden ver­leend, in het plan is opgenomen, en de belangen van derde belangheb­benden door het ver­lenen van de ontheffing niet blijvend onevenredig wor­den ge­schaad.

 

 

30.2

Wetstoepassing

 

 

 

Op de voorbereiding van een besluit omtrent het verlenen van een ontheffing van het plan of een besluit omtrent het wijzigen van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.